Chủ Nhật - Ngày 24/02/2019
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN THÁI BÌNH
Chức Năng nhiệm vụ

Trung tâm giống thủy sản trực thuộc sở trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Thái Bình là đơn vị sự nghiệp, tự trang trải bảo đảm một phần chi phí hoạt động. Trung tâm thực hiện chức năng nghiên cứu, tuyển chọn và cung ứng giống thủy sản, chuyển giao công nghệ về giống thủy sản, giúp Sở Nông nghiệp & PTNT quản lý về giống nuôi trồng thủy sản trong phạm vi toàn tỉnh.

- Trung tâm có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

- Địa điểm của Trung tâm giống đặt tại Trại cá Vũ lạc huyện Kiến Xương.

Nhiệm vụ của Trung tâm giống thủy sản như sau:

- Tiếp nhận, nuôi dưỡng giống thủy sản ông bà, các loài giống thủy sản mới từ Bộ Thủy sản để nhân giống và cung cấp cho nhu cầu về giống ở địa phương theo sự quản lý thống nhất của tỉnh.

- Lưu giữ, chon lọc, phát triển giống thủy sản chất lượng cao để cung ứng cho các trại giống trong tỉnh, nhằm tạo ra con giống chất lượng tốt cho nuôi thương phẩm.

- Tiếp nhận tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình trình diễn về giống, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyển giao công nghệ sản xuất giống thủy sản.

- Hợp tác với các tổ chức và cá nhân để thực hiện các chương trình nghiên cứu, thực nghiệm về giống thủy sản ở địa phương.

- Cung ứng dịch vụ về giống thủy sản phục vụ nhu cầu của thị trường.

- Quản lý về tổ chức, cán bộ công chức, lao động, tài chính và tài sản của Trung tâm theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Video Clip Xem tất cả
Bản quyền thuộc Trung tâm Giống thủy sản Thái Bình
Địa chỉ: Km4 + 200 đường 39B Thái Bình - Tiền Hải (cạnh cầu Kìm)
Mọi chi tiết xin liên hệ: Tel: (02273) 730.010